Projekty gotowe

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wszystkich biur architektonicznych w Polsce.
Dla Państwa wygody stworzyliśmy portale internetowe z całą baza projetów gotowych.
                                              
Kupując u nas projekt maja Państwo gwarancje najniższej ceny, pomożemy dobrać właściwy projekt do
Państwa działki uwzględniając wszystkie niezbędne aspekty.
Jeśli zdaży się sytuacja, że znajda Państwo dany projekt gdzieś taniej, zwracamy różnice w cenie.
Jeśli są Panstwo zainteresowani wersja papierową katalogów z projektami domów to zapraszamy  do 
naszego Centrum Projektów przy ul. Nakielskiej 88 w Bydgoszczy.

 Adaptacje projektów gotowych

Adaptacja projektu gotowego jest warunkiem do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja powinna być wykonana przez uprawnionego projektanta.

Częściami skałdowymi adaptacji projektu gotowego są:

 1. wykonanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projetowych,
 2. dostosowanie projektu do warunków miejscowych i stref klimatycznych (sprawdzenie założeń projektowych przyjętych do obliczeń konstrukcji budynku),
 3. dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,
 4. dostosowanie formy i zakresu projektu do wymagań obowiązujących przepisów budowlanych.
 5. decyzja uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
 6. decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (jeżeli będzie wymagana),
 7. ewentualne uzgodnienia z gestorami sieci (jeżeli będzie wymagana)
 8. wprowadzenie na oryginale projektu gotowego w kolorze czerwonym wszelkich zmian wg wytycznych Inwestora lub wykonanie rysunków zamiennych.

 Wstępnie wymagane od Inwestora dokumenty:

 1. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
 2. ostateczna i prawomocna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. program funkcjonalny,
 4. warunki od Gestorów sieci - przyłącza wod-kan, elektryczne, gaz,

Po wykonaniu przez nas adaptacji otrzymuja Państwo gotową dokumentację budowlaną, składająca się z 4 egzemplarzy projektu gotowego z naniesionymi zmianami wraz z projektem zagospodarowania terenu i zewnętrznych instalacji (wymaganych w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę).

Ponadto pomożemy Państwu w prawidłowym wypisaniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


 

Polecamy
Właścicielem jest:
Biuro projektowo Inwestycyjne Konst-Bud
ul. Nakielska 88, 85-347 Bydgoszcz
+48 52 30 70 244
+48 796 553 222
Jak się z nami skontaktowac?
telefon +48 52 30 70 244
telefon +48 52 50 05 052
+48 794 501 165
+48 669 669 379
Email redakcja@centrumprojektow.bydgoszcz.pl

© centrumprojektow.bydgoszcz.pl
bt